Tibetska léčebná relaxace Kum Nye

Leden 2018

Seminář v březnu

29. ledna 2018 v 13:57 Semináře a setkání
Kurz vede klinický psycholog Matthias Steurich, M.A.
Překlad: Růženka Kadlecová

Bližší informace: Marie Brynychová
Kulturní středisko města Bechyně
U Nádraží 602
391 65 Bechyně
Tel.: +420 737 507 775
e-mail: mariebechyn@gmail.com

Termíny konání:
29. 3. - 8. 4. 2018 kurzovné uhrazené do 11.3.18 5.500,- Kč, na místě5.800,- Kč
29. 3. - 2. 4. 2018 kurzovné uhrazené do 11.3. 18 4.200,- Kč, na místě 4.500,- Kč
2. 4. - 8. 4. 2018 kurzovné uhrazené do 11.3. 18 4.800,- Kč, na místě5.100,- Kč
5. 4. - 8. 4. 2018 kurzovné uhrazené do 11.3. 18 3.800,- Kč, na místě 4.100,- Kč

Zahájení ve 20.00 hodin. Podmínkou účasti na seminář je zúčastnit se celého programu od začátku až do konce - viz termíny výše. Jakékoliv zkracování či prodlužování není možné.

Přihláškou se rozumí zaplacené zvýhodněné kurzovné (viz výše) nebo zaplacená záloha 1.000,- Kčnejpozději do 11. 3. 2018!
Sleva se poskytuje pouze na celé kurzovné uhrazené do daného data!
na účetKulturního střediska 10839301/0100
variabilní symbol 226
nebo na adresu Kulturního středisko města Bechyně
U Nádraží 602
391 65 Bechyně

Storno poplatek: při odhlášení po 11. 3. 2018 činí 1.000 Kč

Prezence: 29. 3., 2. 4. a 5. 4. 2018 od 18.00 hodin velký sál Kulturního střediska, Bechyně

Ubytování: možnost přespání po domluvě v místě ve vlastních spacácích.

Další plánovaná setkání:
4. 7. - 10. 7. 2018 nebo 4. 7. - 8. 7. 2018
15. 11.- 21. 11. 2018 nebo 15. 11.- 18. 11. 2018