Tibetska léčebná relaxace Kum Nye

Červenec 2017

Kum nye - seminář v prosinci

17. července 2017 v 18:06 Semináře a setkání
Kurz vede klinický psycholog Matthias Steurich, M.A.
Překlad: Růženka Kadlecová

Bližší informace: Marie Brynychová
Kulturní středisko města Bechyně
U Nádraží 602
391 65 Bechyně
Tel.: +420 737 507 775
e-mail: mariebechyn@gmail.com


Termín konání:
8. 12. - 14. 12. 2017 do 12.00 hod., kurzovné uhrazené do 19. 11. 2017 činí 4.800,- Kč, na místě 5.100,- Kč
8. 12. - 11. 12. 2017 do 12.00 hod., kurzovné uhrazené do 19. 11. 2017 činí 3.800,- Kč, na místě 4.100,- Kč

Zahájení 8. 12. 2017 ve 20.00 hodin.
Podmínkou účasti na semináři je zúčastnit se celého programu od začátku až do konce - viz termíny výše. Jakékoliv zkracování či prodlužování není možné.

Přihláškou se rozumí zaplacené zvýhodněné kurzovné (viz výše) nebo zaplacená záloha 1.000,- Kč nejpozději do 19. 11. 2017!

Sleva se poskytuje pouze na celé kurzovné uhrazené do daného data na účet Kulturního střediska10839301/0100,
variabilní symbol 226 nebo na adresu Kulturního středisko města Bechyně, U Nádraží 602, 391 65 Bechyně.

Storno poplatek: při odhlášení po 19. 11. 2017 činí 1.000 Kč

Prezence: 8. 12. od 18.00 hodin velký sál Kulturního střediska, Bechyně

Ubytování: možnost přespání po domluvě v místě ve vlastních spacácích.

Další plánovaná setkání:
29. 3. - 8. 4. 2018 nebo 29. 3 .- 2. 4. 2018 nebo 2. 4. - 8. 4. 2018
4. 7. - 10. 7. 2018 nebo 4. 7. - 8. 7. 2018
15.11.- 21.11. 2018 nebo 15. 11.-18. 11. 2018