Tibetska léčebná relaxace Kum Nye

Květen 2017

KUM NYE - Seminář v červenci

7. května 2017 v 17:38 Semináře a setkání
Kurz vede klinický psycholog Matthias Steurich, M.A.

Překlad: Růženka Kadlecová

Bližší informace: Marie Brynychová
Kulturní středisko města Bechyně
U Nádraží 602
391 65 Bechyně
Tel.: +420 737 507 775
e-mail: mariebechyn@gmail.com

Termín konání:
4. 7. - 10. 7. 2017 do 12.00 hod. kurzovné uhrazené do 18.6.17 4.800,- Kč, na místě 5.100,- Kč
4. 7. - 7. 7. 2017 do 12.00 hod. kurzovné uhrazené do 18.6.17 3.800,- Kč, na místě 4.100,- Kč
Prezence: 4. 7. od 18.00 hodin velký sál Kulturního střediska, Bechyně
Zahájení ve 20.00 hodin.
Podmínkou účasti na semináři je zúčastnit se celého programu od začátku až do konce - viz termíny
výše. Jakékoliv zkracování či prodlužování není možné.

Přihláškou se rozumí zaplacené zvýhodněné kurzovné (viz výše) nebo zaplacená záloha 1.000,-
Kč nejpozději do 18. 6. 2017!
Sleva se poskytuje pouze na celé kurzovné uhrazené do daného data!
na účet Kulturního střediska 10839301/0100
variabilní symbol 226
nebo na adresu Kulturního středisko města Bechyně, U Nádraží 602, 391 65 Bechyně

Storno poplatek: při odhlášení po 18. 6. 2017 činí 1.000 Kč

Ubytování: možnost přespání ve vlastních spacácích (po domluvě).

Další plánovaná setkání:
8. 12. - 14. 12. 2017 nebo 8. 12. - 11. 12. 2017
29. 3. - 8. 4. 2018 nebo 29. 3. - 2. 4. 2018 nebo 2. 4. - 8. 4. 2018
4. 7. - 10. 7. 2018 nebo 4. 7. - 8. 7. 2018
15. 11. - 21. 11. 2018 nebo 15. 11. - 18. 11. 2018