Tibetska léčebná relaxace Kum Nye

Listopad 2016

KUM NYE Seminář v dubnu 2017

23. listopadu 2016 v 14:33 Semináře a setkání
KUMNYE-
Kurz vede klinický psycholog Matthias Steurich, M.A.
Překlad: Růženka Kadlecová

Bližší informace: Marie Brynychová
Kulturní středisko města Bechyně
U Nádraží 602
391 65 Bechyně
Tel.: +420 737 507 775

Zvýhodněné kurzovné platí pouze pro kurzovné uhrazené v plné výši na účet KS (včetně zálohy 1000 Kč) do 31. 3. 2017!!!.

13. 4.- 23. 4. 2017 do 12.00 hod . zvýhodněné kurzovné 4.800,-Kč, na místě 5.100,-
13. 4.- 17. 4. 2017 do 12.00 hod. zvýhodněné kurzovné 3.500,-Kč, na místě 3.800,-
17. 4.- 23. 4. 2017 do 12.00 hod. zvýhodněné kurzovné 4.100,-Kč, na místě 4.400,-

Zahájení vždy v 20.00 hodin.
Podmínkou účasti na semináři je zúčastnit se celého programu od začátku až do konce - viz termíny výše. Jakékoliv zkracování či prodlužování není možné.

Přihláškou se rozumí zaplacené zvýhodněné kurzovné(viz výše) nebo zaplacená záloha 1.000,- nejpozději do 31. 3. 2017!
Sleva se poskytuje pouze na celé kurzovné uhrazené do daného data na účet Kulturního střediska 10839301/0100,
variabilní symbol 226
nebo na adresu Kulturního středisko města Bechyně, U Nádraží 602, 391 65 Bechyně

Storno poplatek: při odhlášení po 31. 3. 2017 činí 1.000

Prezence: 13. 4. a 17. 4. 2017 od 18.00 hodin velký sál Kulturního střediska, Bechyně
Ubytování: možnost přespání po domluvě v místě ve vlastních spacácích.

Dalšíplánovanásetkání:
4. 7. - 10. 7. 2017 nebo 4. 7. - 7. 7. 2017

8. 12. - 14. 12. 2017 nebo 8. 12. - 11. 12. 2017