Tibetska léčebná relaxace Kum Nye

Seminář v březnu

29. ledna 2018 v 13:57 |  Semináře a setkání
Kurz vede klinický psycholog Matthias Steurich, M.A.
Překlad: Růženka Kadlecová

Bližší informace: Marie Brynychová
Kulturní středisko města Bechyně
U Nádraží 602
391 65 Bechyně
Tel.: +420 737 507 775
e-mail: mariebechyn@gmail.com

Termíny konání:
29. 3. - 8. 4. 2018 kurzovné uhrazené do 11.3.18 5.500,- Kč, na místě5.800,- Kč
29. 3. - 2. 4. 2018 kurzovné uhrazené do 11.3. 18 4.200,- Kč, na místě 4.500,- Kč
2. 4. - 8. 4. 2018 kurzovné uhrazené do 11.3. 18 4.800,- Kč, na místě5.100,- Kč
5. 4. - 8. 4. 2018 kurzovné uhrazené do 11.3. 18 3.800,- Kč, na místě 4.100,- Kč

Zahájení ve 20.00 hodin. Podmínkou účasti na seminář je zúčastnit se celého programu od začátku až do konce - viz termíny výše. Jakékoliv zkracování či prodlužování není možné.

Přihláškou se rozumí zaplacené zvýhodněné kurzovné (viz výše) nebo zaplacená záloha 1.000,- Kčnejpozději do 11. 3. 2018!
Sleva se poskytuje pouze na celé kurzovné uhrazené do daného data!
na účetKulturního střediska 10839301/0100
variabilní symbol 226
nebo na adresu Kulturního středisko města Bechyně
U Nádraží 602
391 65 Bechyně

Storno poplatek: při odhlášení po 11. 3. 2018 činí 1.000 Kč

Prezence: 29. 3., 2. 4. a 5. 4. 2018 od 18.00 hodin velký sál Kulturního střediska, Bechyně

Ubytování: možnost přespání po domluvě v místě ve vlastních spacácích.

Další plánovaná setkání:
4. 7. - 10. 7. 2018 nebo 4. 7. - 8. 7. 2018
15. 11.- 21. 11. 2018 nebo 15. 11.- 18. 11. 2018
 

Kum nye - seminář v prosinci

17. července 2017 v 18:06 |  Semináře a setkání
Kurz vede klinický psycholog Matthias Steurich, M.A.
Překlad: Růženka Kadlecová

Bližší informace: Marie Brynychová
Kulturní středisko města Bechyně
U Nádraží 602
391 65 Bechyně
Tel.: +420 737 507 775
e-mail: mariebechyn@gmail.com


Termín konání:
8. 12. - 14. 12. 2017 do 12.00 hod., kurzovné uhrazené do 19. 11. 2017 činí 4.800,- Kč, na místě 5.100,- Kč
8. 12. - 11. 12. 2017 do 12.00 hod., kurzovné uhrazené do 19. 11. 2017 činí 3.800,- Kč, na místě 4.100,- Kč

Zahájení 8. 12. 2017 ve 20.00 hodin.
Podmínkou účasti na semináři je zúčastnit se celého programu od začátku až do konce - viz termíny výše. Jakékoliv zkracování či prodlužování není možné.

Přihláškou se rozumí zaplacené zvýhodněné kurzovné (viz výše) nebo zaplacená záloha 1.000,- Kč nejpozději do 19. 11. 2017!

Sleva se poskytuje pouze na celé kurzovné uhrazené do daného data na účet Kulturního střediska10839301/0100,
variabilní symbol 226 nebo na adresu Kulturního středisko města Bechyně, U Nádraží 602, 391 65 Bechyně.

Storno poplatek: při odhlášení po 19. 11. 2017 činí 1.000 Kč

Prezence: 8. 12. od 18.00 hodin velký sál Kulturního střediska, Bechyně

Ubytování: možnost přespání po domluvě v místě ve vlastních spacácích.

Další plánovaná setkání:
29. 3. - 8. 4. 2018 nebo 29. 3 .- 2. 4. 2018 nebo 2. 4. - 8. 4. 2018
4. 7. - 10. 7. 2018 nebo 4. 7. - 8. 7. 2018
15.11.- 21.11. 2018 nebo 15. 11.-18. 11. 2018

KUM NYE - Seminář v červenci

7. května 2017 v 17:38 |  Semináře a setkání
Kurz vede klinický psycholog Matthias Steurich, M.A.

Překlad: Růženka Kadlecová

Bližší informace: Marie Brynychová
Kulturní středisko města Bechyně
U Nádraží 602
391 65 Bechyně
Tel.: +420 737 507 775
e-mail: mariebechyn@gmail.com

Termín konání:
4. 7. - 10. 7. 2017 do 12.00 hod. kurzovné uhrazené do 18.6.17 4.800,- Kč, na místě 5.100,- Kč
4. 7. - 7. 7. 2017 do 12.00 hod. kurzovné uhrazené do 18.6.17 3.800,- Kč, na místě 4.100,- Kč
Prezence: 4. 7. od 18.00 hodin velký sál Kulturního střediska, Bechyně
Zahájení ve 20.00 hodin.
Podmínkou účasti na semináři je zúčastnit se celého programu od začátku až do konce - viz termíny
výše. Jakékoliv zkracování či prodlužování není možné.

Přihláškou se rozumí zaplacené zvýhodněné kurzovné (viz výše) nebo zaplacená záloha 1.000,-
Kč nejpozději do 18. 6. 2017!
Sleva se poskytuje pouze na celé kurzovné uhrazené do daného data!
na účet Kulturního střediska 10839301/0100
variabilní symbol 226
nebo na adresu Kulturního středisko města Bechyně, U Nádraží 602, 391 65 Bechyně

Storno poplatek: při odhlášení po 18. 6. 2017 činí 1.000 Kč

Ubytování: možnost přespání ve vlastních spacácích (po domluvě).

Další plánovaná setkání:
8. 12. - 14. 12. 2017 nebo 8. 12. - 11. 12. 2017
29. 3. - 8. 4. 2018 nebo 29. 3. - 2. 4. 2018 nebo 2. 4. - 8. 4. 2018
4. 7. - 10. 7. 2018 nebo 4. 7. - 8. 7. 2018
15. 11. - 21. 11. 2018 nebo 15. 11. - 18. 11. 2018
 


KUM NYE Seminář v dubnu 2017

23. listopadu 2016 v 14:33 |  Semináře a setkání
KUMNYE-
Kurz vede klinický psycholog Matthias Steurich, M.A.
Překlad: Růženka Kadlecová

Bližší informace: Marie Brynychová
Kulturní středisko města Bechyně
U Nádraží 602
391 65 Bechyně
Tel.: +420 737 507 775

Zvýhodněné kurzovné platí pouze pro kurzovné uhrazené v plné výši na účet KS (včetně zálohy 1000 Kč) do 31. 3. 2017!!!.

13. 4.- 23. 4. 2017 do 12.00 hod . zvýhodněné kurzovné 4.800,-Kč, na místě 5.100,-
13. 4.- 17. 4. 2017 do 12.00 hod. zvýhodněné kurzovné 3.500,-Kč, na místě 3.800,-
17. 4.- 23. 4. 2017 do 12.00 hod. zvýhodněné kurzovné 4.100,-Kč, na místě 4.400,-

Zahájení vždy v 20.00 hodin.
Podmínkou účasti na semináři je zúčastnit se celého programu od začátku až do konce - viz termíny výše. Jakékoliv zkracování či prodlužování není možné.

Přihláškou se rozumí zaplacené zvýhodněné kurzovné(viz výše) nebo zaplacená záloha 1.000,- nejpozději do 31. 3. 2017!
Sleva se poskytuje pouze na celé kurzovné uhrazené do daného data na účet Kulturního střediska 10839301/0100,
variabilní symbol 226
nebo na adresu Kulturního středisko města Bechyně, U Nádraží 602, 391 65 Bechyně

Storno poplatek: při odhlášení po 31. 3. 2017 činí 1.000

Prezence: 13. 4. a 17. 4. 2017 od 18.00 hodin velký sál Kulturního střediska, Bechyně
Ubytování: možnost přespání po domluvě v místě ve vlastních spacácích.

Dalšíplánovanásetkání:
4. 7. - 10. 7. 2017 nebo 4. 7. - 7. 7. 2017

8. 12. - 14. 12. 2017 nebo 8. 12. - 11. 12. 2017

Tarthang Tulku

18. srpna 2016 v 10:26 |  Odkazy

Tarthang Tulku Rinpočhe (narozen 1934) pochází z východního Tibetu, kde se mu dostalo tradičního budhistického vzdělání. Po čínské okupaci odešel do Indie, a od roku 1968 žije v Kalifornii, kde vede meditační centrum Nyingma Institute. Založil projekt na podporu Tibetu (TAP), která slouží potřebám obce tibetských utečenců.
Respektovaný pedagog i vizionářský myslitel je autorem řady knih, které nám více umožňují chápat lidskou mysl a srdce a rozvíjejí vhled do potenciálu lidského vědomí.

Tarhang Tulku - Radostné bytí

18. srpna 2016 v 10:17 |  Knihy

Cvičení Kum Nye pro relaxaci, integraci a koncentraci. Tibetský lama, žijící v USA, představuje západním studentům Kum Nye, jakousi jógu v tibetské tradici. Kniha obsahuje více než čtyřicet popisů fyzických, smyslových a mentálních cvičení, která otevírají nové dimense radosti a štěstí. Mnoho názorných ilustrací. Kniha volně tematicky navazuje na velmi úspěšnou Tibetskou léčebnou relaxaci Kum Nye, která vyšla před lety v nakladatelství Alternativa.

Tarthang Tulku - Tibetské mistrovské metody

18. srpna 2016 v 10:03 |  Knihy
Kniha vychází z tradice tibetského buddhismu a popisuje metody a cesty k sebezdokonalování. Jednou z cest, jak zůstat v souladu sám se sebou a zvládat stále rostoucí nároky na zvyšující se životní tempo, je začít brát práci jako koníčka.

Tarthang Tulku - Otevřená mysl

18. srpna 2016 v 9:44 |  KnihySebepoznávání a vnitřní klid prostřednictvím meditace. Kniha ukazuje, jaký má meditace smysl a jak je možno ji praktikovat. Tím, že představuje meditaci jako způsob otevření se naší mysli k bohatství všeho prožívání, zdůřazňuje praktický přístup, který může každý z nás využít k rozvinutí své bdělosti, k přesáhnutí omezení představy "já", ke zlepšení soustředění a k vytvoření pozitivních změn ve svém životě.

Tarthang Tulku - Život v harmonii

18. srpna 2016 v 9:43 |  Knihy
Hovory o bdělosti, sebeléčbě a meditaci

Nauka význačného tibetského učitele meditace působícího v USA, psaná zcela moderním jazykem, srozumitelným všem. Pět částí knihy pojednává o otevřenosti, odpovědnosti, frustracích, relaxaci, meditaci, bdělém vědomí a vztahu mezi učitelem a žákem.
Kniha byla přeložena do řady západních jazyků a od r. 1988 byla na řadě škol a universit v USA i jinde zařazena do základních studijních materiálů. Edice Mangalam.
"Jakmile se jednou vaše srdce otevře, celá existence se vám bude zdát přirozeně krásná a harmonická."

Matthias Steurich -Cesta ke smysluplnému životu

2. dubna 2016 v 19:09 |  Knihy
V roce 2014 vyšla poprvé v českém překladu kniha Matthiase Steuricha "Cesta ke smysluplnému životu".


Anotace: "Buď uvolněný, a pak to uděláš správně. Dělej to správně, pak budeš uvolněný. Zůstaň uvolněný, a pak budeš jednat správně..."
Ukázka:

Kum Nye neučí strnulé koncentraci, v níž je mysl více či méně násilně zaměřena na určitý objekt a držena pod tlakem vyloučení všech ostatních smyslových vjemů. Mnohem spíše usiluje o způsob "volné koncentrace", při níž jsou všechny smysly otevřené a jsou mezi sebou v rovnováze. Je to pokus plně se oddat současné situaci a procítit ji tak intenzivně, jak je to jen možné. Intenzivně však nutně neznamená, že jde o velmi silné prožitky. Schopnost vnímat subtilněji a v bohatství nuancí je pro rozvoj mysli většinou prospěšnější než neobyčejná záplava podnětů. Jemné odstíny smyslů se však dají vnímat jen tehdy, když naše smysly zcela jemně "hladí" smyslové objekty.
Tato jemná zaostřenost všech smyslů přichází ke svému vyjádření v šestém gestu pozice vsedě. Ústa jsou malinko pootevřená, špička jazyka je lehce zaměřená vzhůru a sotva znatelně se dotýká horních řezáků nebo patra za horními řezáky. Špička jazyka zaměřená vzhůru vyjadřuje "zaostřenost" všech smyslů. Něžnost doteku odpovídá jemné intenzitě kontaktu mezi smyslovými orgány a smyslovými objekty, v níž se oddělení subjektu a objektu smísí v jediném poli pocitů...
(str. 68)

Další články


Kam dál